Reddit
Tumblr

names

====== Sunesh Names ====== ==== Names ==== Abbarili Agauku Akagash Akanishita Amaza Ashagag Ashkab Ashki Bashelamkush Bubur Bunini Buranunshiten Burkisal Didanana Dilinagug Diribad Dunad Dunsu Durabzurzub Dursig Ebladu Ededa Enirus Erabak Esiglu-e Eziidi Galaakan Gamarzapabkug Gar Gemegan Gidibiz Gidina Giliku Girim Gubkilib Gubul Idal Idilina Idimas Ilipish Immadim Irsigsu Ishigen Karadinbada Kemash Kingalbarakushum Kinshen Kirkum Kushubuzur Menrush Mirad Munsha Munubunin Murunarim Nana Nanarninni Ninpesh Nirgal Panpush Paulag Peshshim Samukur Shag Sharumun Shemebir Shugeshe Shumtitab Shurku-a Shusudsipad Siliggala Subbur Subdesh Sunshita Tatesh Tukkurushda Ubaraashgab Ummushid Unkinelamkush Unumesh Uruaka Usangug Ushbarnigugurush Ushub Usurash Utulashte Za Zibinli Zibinshen Zibshub Zisi