Reddit
Tumblr

names

Ahon’ganayyuni Ahoruvaqon Allahanu Allathu Anuhrukoi Binshedhir Bushkolelahogari Bushsak Bushza Choeno Dilihuru Dililara Diliyelu Duritdili Duritdo Duritjakyeluaho Duritzal Enobin Ethbozh Ethcho Ethkuhuruyassu Feshdili Gharaho Gharbozh Hanuahoyeluinnga Hanuhirqol Hanunay Hanutimathri Huruqonwu Imalalla Jurrumrudurit Karrukujakhir Karsak Karzalruku Keshza Koithri Kolelinngabineno Kolelmisshed Kolelsak Kukeshyan Laratortima Lishdo Lishkhir Misbin Mruruku Nalljapurch Nayshed N’gagalu Purchanu Qolallaruvahuru Qolkuruva Reviinnga Reviqon Rodlaahobinmis Rodlasak Rulbush Ruvabinhru Ruvadobush Ruvafesh Ruvalishkoleltor Sakshedruva Sirikeshhanu Sirished Thrilara Thunallja Timakuqol Unalgarinalljabe Unalmru Vimkeshbintima Wueth Wumis Yanyan Zakolelghar Zaltimavim